What are you looking for?

Øget sikkerhed med cloudløsninger

Lagring af data, billeder og andre filer online, kaldes for lagring i skyen, baseret på det engelske ord “cloud”. Ved implementering af netop cloudløsninger i jeres virksomhed, sikres data langt bedre, end ved lokal lagring på den enkelte computer. Netop lagring i skyen sikrer, at data kan tilgås for alle med adgang til skyen og internettet. Det sikrer mere fleksibilitet for virksomhed og medarbejdere, ligesom data vil være opbevaret langt mere sikkert, hvis der potentielt skulle ske nedbrud, skader eller tyveri af de fysiske computere.

Når du gemmer dine filer i et cloud datacenter, skal du ikke længere være bange for at miste disse, hvis der skulle ske noget med din eller dine medarbejderes computer. Selvom en harddisk recovery oftest kan være løsningen på en død computer, er automatisk backup af data via cloud den klart bedste løsning.

Cloudløsning til virksomheder

Cloudløsninger til virksomheder består af IT tjenester, der tilgås ved hjælp af internettet. Fordelene er blandt andet fælles forståelse, forbedret mulighed for samarbejde og optimeret fildeling på tværs af medarbejdere og afdelinger.

Eksempler på værktøjer der benytter skyen, kan eksempelvis være Microsoft 365, SAP (HR) eller Dropbox (fildeling).

Hos CCIT hjælper vi jeres virksomhed, med løsninger tilpasset jeres konkrete behov. Vi har mange års erfaring med cloudløsninger og cloudværktøjer, hvorfor vi ved hvad der virker og hvad i bør undgå. Vil i vide mere, så kontakt os allerede i dag!

Opsætning af cloudværktøj

Implementering af cloudtjenester som en del af virksomhedens IT infrastruktur, er en væsentlig del af øget digitalisering og forbedrede arbejdsvilkår for de ansatte. At implementere nye systemer behøves ikke være svært, men der er en en række ting som bør tages med i overvejelserne.

Forskellige virksomheder har naturligvis forskellige behov. Store virksomheder vil ofte have brug for flere forskellige systemer, da arbejdet her også vil foregå mellem flere medarbejdere – potentielt på tværs af flere afdelinger. Ved valget af cloudløsning er det vigtigt, at tænke ind i casen hvad virksomhedens behov egentlig er. Hvad skal medarbejderne kunne? Hvilke processer ønsker i optimeret, set i forhold til nuværende arbejdsgang? Og hvad skal der eventuelt ske i fremtiden?

Hos CCIT kan vi naturligvis hjælpe med rådgivning herom. Vi har stor erfaring med opsætning og rådgivning omkring cloudløsninger for danske virksomheder – store som små. Vi ved hvad der skal til for at effektivisere jeres arbejdsprocesser og har indgående kendskab til skalerbare løsninger, så den implementerede cloudtjeneste også fungerer, når virksomheden vækster.

Skalering og sikkerhed

Sikkerheden er naturligvis vigtig, ved valget af cloudværktøj til virksomheden. Derfor er det vigtigt med viden omkring sikkerhedsindstillingerne i den enkelte løsning, samt at forstå betydningen for virksomheden. Også på dette punkt kan vi være behjælpelige, med rådgivning omkring hvilke indstillinger og opsætninger der bør benyttes, for på bedst mulig vis at optimere IT sikkerheden omkring arbejdet i skyen. Ligeledes bør den løbende kontrol og adgange administreres – enten internt, eller via os som samarbejdspartnere.

Rådgivning om data backup & cloudløsninger

Opsætning og integration af cloud løsninger er en væsentlig optimering af infrastrukturen, i alle typer af virksomheder. Løsningen sikrer værdifuld data og giver ansatte mulighed for, at tilgå informationer på farten, i hjemmet eller hvor dette ellers kan være nødvendigt.

Hos CCIT står vores IT eksperter til rådighed omkring rådgivning og opsætning af cloud løsninger. Vi kan hjælpe med alt fra opsætning til optimering af eksisterende løsninger, løbende vedligehold og virksomhedens generelle IT problemer. Vi har mange års erfaring med rådgivning omkring automatisk data backup samt integrering af cloud løsninger i danske virksomheder – store som små.

Alle virksomheder har individuelle behov, hvorfor vi gerne står til rådighed for en snak om jeres udfordringer.

Lad os tale cloudløsninger!

Har i styr på backup af data og it sikkerhed? Lad os tage en snak om jeres opsætning – book et møde!

Se vores leverandører

Klik ind på vores side om leverandører for at se nærmere på Microsoft og de andre samarbejdspartnere, vi har i CCIT.

Back Top